JUVAN FYSIOTERAPIA

INFOFysioterapiaa juuri sinulle.

GABI


Olen Gabi Zahnd-Lampinen ja valmistuin fysioterapeutiksi 1981. Juvalla olen toiminut fysioterapia-yrittäjänä vuodesta 1993. Minulla on pitkä työkokemus erityisesti aikuisten neurologisesta kuntoutuksesta. Olen työskennellyt jo yli 25 vuotta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja Kelan vaikeavammaisten aikuiskuntoutujien parissa. Olen lisäksi Essoteen palvelusetelin palvelutuottaja. Tarvittaessa pystyn kommunikoimaan fysioterapiassa englannin, saksan ja ranskan kielellä.

Ammatillista lisäkoulutusta minulla on mm seuraavilla alueilla:

 • Bobath-koulutus ja kaksi syventävää jatkokurssia aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutujien fysioterapiassa
 • Neurologisen kuntoutujan allasterapiakoulutus
 • Vodder-lymfaterapiakoulutus
 • Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä edistävä fysioterapian erikoistumisopinnot
 • Lääketieteellinen akupunktuurikoulutus
 • Manipulatiivinen fysioterapia Maitland®-konseptin mukaan esim. olkanivelen toimintahäiriöiden, selkä- ja niska-hartiaseudun kivun hoidossa
 • Kinesioteippaus- ja fasciakäsittelykoulutus
 • Muistihoitajan koulutusPALVELUT

palvelut

Fysioterapian tavoitteena on tukea yksilön terveyttä ja hyvinvointia edistämällä hänen toimintakykyään, työkykyään sekä liikkumistaan arjessa. Fysioterapiassa huomioin kokonaisvaltaisesti yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ja pyrin edistämään näitä yksilön omassa ympäristössä. Fysioterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, fysioterapeutin ohjaamia aktiivisia harjoituksia, allasterapia, manuaalista terapiaa, lymfaterapia sekä erilaisia fysikaalisia hoitoja. Fysioterapeutti voi myös arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja ohjata näiden käytössä.

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, silloin Kela korvaa osan, tai ilman lähetettä. Juvan fysioterapia toimii jatkokuntoutuspaikkana akuuteille ja kroonisille neurologisille asiakkaille.

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on edistää keskus- ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista aiheutuvien liikkumis- ja toimintakyvyn vaikeuksien kehittymistä ja etenemistä. Oireet voivat olla hyvin monimuotoisia vaurioiden vaikeusasteesta ja sijainnista riippuen. Neurologisista sairauksista voi seurata esimerkiksi lihasten liiallista jäykkyyttä, nivelten liikerajoituksia, lihasheikkoutta, tuntopuutoksia ja kipua sekä kehon- ja liikkeiden hahmottamisen vaikeuksia, joihin fysioterapian menetelmin pystytään vastaamaan. Neurologisille asiakkaille tarjoan fysioterapeuttisen harjoittelun lisäksi mm. allasterapiaa, sekä ohjauskäyntejä kotiin omaisille tai henkilökohtaisille avustajille.

Tavallisimmat diagnoosit ovat MS-tauti, aivoverenkiertohäiriöt, Parkinson tauti, ALS, CP-vamma sekä selkäydinvammat.
Allasterapia tapahtuu esteettömästi Juvan kunnan uimahallin terapia-altaassa (30º).

Allasterapiaan sisältyy kuntoutujan tavoitteista ja toimintakyvystä riippuen hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavia harjoitteita, liikkumis- ja toimintakykyä tukevia harjoitteita, tasapaino- ja koordinaatioharjoitteita, lihasvoimaa ylläpitäviä ja parantavia harjoitteita sekä nivelten liikkuvuutta ylläpitäviä ja lisääviä harjoitteita. Veden terapeuttisen ominaisuudet ja monipuoliset liikekokemukset tukevat kehonhallinnan kehittymistä, tuo tietoisuutta omasta kehosta ja liikkeistä ja näiden asioiden kohdatessa virittää oppimaan.
Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutuottaja.

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa siitä aiheutuneita kustannuksia alle 65-vuotiaalle henkilölle, jos hänellä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.

Lue lisää
Lymfaterapian menetelmillä pyritään turvotuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä kivun lievittymiseen. Lymfaterapialla tehostetaan elimistön imunestekiertoa kevyillä pumppaavilla otteilla. Lymfaterapia lisää kudosten aineenvaihduntaa ja parantaa kehon omaa puolustusmekanismia. Otetekniikat ovat hyvin kevyitä ja terapia on kivutonta, miellyttävää ja rentouttavaa. Hoitoaikaan ja hoitotiheyteen vaikuttaa hoidettavan alueen laajuus. Lymfaterapian yhteydessä ovat tärkeänä kompressiosidokset/tukisukat sekä liikehoitoa.

Lymfaterapia käytetään:
 • synnynnäiset imusuonten häiriöt
 • syöpä (poistettu imusolmukkeita, sädehoito)
 • tulehdukselliset reumasairaudet
 • pehmytkudosvammat/palovammat/arvet
 • pre- ja postoperatiivisesti leikkausten yhteydessä
 • kipuasiakkaat (CRPS)
 • neurologiset sairaudet
Akupunktio on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, joka on myös yleisesti hyväksytty länsimaalaisessa lääketieteessä. Fysioterapiassa akupunktiota käytetään poistamaan kipua paikallisesti (puuduttaa), nostamaan kipukynnystä ja vähentämään lihasjännitystä (rentouttaa). Akupunktiota voidaan käyttää itsenäisenä hoitona tai osana fysioterapiaa.

Akupunktiota käytetään etenkin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Yleisimpiä hoitokohteita ovat niska-hartiaseudun ja selän alueen kiputilat, nivelten kulumisesta aiheutuvat kiputilat (esim. polvinivel), erilaiset päänsäryt ja migreeni. Hoitoon liittyy usein myönteisiä oheisvaikutuksia kuten yleinen rentoutuminen, unen laadun parantuminen ja stressin lieveneminen. Akupunktio on yksi fysikaalisen hoidon menetelmä, jota usein käytetään muiden hoitomenetelmien kanssa.
Ikääntyminen tuo mukanaan muutoksia kehossa. Muistamisen ongelmat voivat heikentää toimintakykyä merkittävästi. Kuntoutustarpeen taustalla voi olla myös leikkauksen, aivoinfarktin tai jonkun muun akuutin sairauden jälkitila. Liikkumisen, lihasvoiman ja toimintakyvyn heikentyminen voi vaikuttaa seniorin itsenäiseen suoriutumiseen, sosiaaliseen osallistumiseen sekä mielialaan. Liikunta edistää seniorin terveenä ja toimintakykyisenä pysymistä sekä aktiivista roolia omassa arjessaan.

Usein senioreiden liikkumiskyvyn ongelmat johtuvat jalkojen lihasvoimien ja tasapainon heikkoudesta. Liikkumiskyvyn ongelmat puolestaan lisäävät palveluiden tarvetta. Lihasvoimalla, tasapainolla ja ketteryydellä on kaatumistapaturmia ehkäisevä vaikutus. Lisäksi parempi lihasvoima ja tasapaino rohkaisevat liikkumaan enemmän ja osallistumaan aktiivisemmin oman arjen hoitamiseen. Liikunnalla on myös sosiaalista vuorovaikutusta, mielen vireyttä ja muistia edistävä vaikutus. Parempi kunto edesauttaa nopeampaa toipumista tapaturman tai sairastumisen jälkeen.

Muistisairaan monipuolinen kuntoutus kannattaa aloittaa mahdollisimman pian diagnosoinnin jälkeen, koska sen on tutkitusti todettu hidastavan toimintakyvyn heikkenemistä. Muistisairauden eteneminen heikentää liikunta- ja toimintakykyä. Mitä aikaisemmin kuntoutuksen aloittaa, sitä kauaskantoisemmat ovat sen positiiviset vaikutukset. Muistisairaan kuntoutuksessa on tärkeä yhteistyö omaisten, läheisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Kuntoutus toteutetaan asiakkaan tutussa toimintaympäristössä, esimerkiksi kotona tai palveluasunnossa. Fyysisen kunnon ylläpitämisellä ja muistisairaiden tehokkaalla kuntoutuksella pidennetään turvallista kotona asumista.

YHTEYSTIEDOT

GABI

Gabi Zahnd-Lampinen
Juvan fysioterapia
Katinhännäntie 4
51900 Juva

Ajanvaraus ja tiedustelu
puhelin: 0400 368 250
s-posti: gabi(ät)juvanfysioterapia.net